Vaskemiddelleverandørenes forening

Vaskemiddelleverandørenes Forening (VLF) er den norske bransjeorganisasjonen for produsenter og importører av vaskemidler. Medlemmene står for ca. 85% av omsetningen av slike produkter her i landet.

Produktspektret spenner fra såpe og oppvaskmidler til tøyvaskemidler, gulv- og andre rengjøringsmidler for vanlige husholdninger og for industri og institusjoner.

VLF er tilsluttet den felleseuropeiske organisasjonen AISE. Liksom VLF samarbeider med norske myndigheter, samarbeider AISE med EU-myndighetene bl.a. i spørsmål som gjelder innholdsstoffer og helse- og miljøaspekter ved bransjeproduktene. Norsk lovgivning følger EU-lovgivningen på området.

Hvorfor bli medlem i VLF?

 

Vaskemiddelkapsler 
     

                        

Informasjon om tiltak for riktig bruk

 

Oppbevar kapsler utilgjengelig for barn!

Se ytterligere informasjonssider her

 

 
 
         
                                             Standardisert test for evaluering av tøyvaskemidler 

 

Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner AS